Tarkett Elektra 43

Opis proizvoda

Elastična dvoslojna elektroprovodljiva PVC podna obloga sa donjim slojem od grafita.

Nalazi primenu u prostorijama gde je potrebna zaštita od statičkog elektriciteta/operacionim salama, prostorijama sa mernim instrumentima, emisionom tehnikom, gde se radi sa eksplozivom itd.

*brojevi u donjem desnom uglu označavaju šifru elektrode za varenje.

 • Osnovne karakteristike
 • Debljina: 2,0 mm
 • Pakovanje: u rolnama širine 2m
 • Površinska zaštita: PUR
 • Klasa eksploatacije: 34/43
 • Reakcija na vatru: grupa Bfl-s1
 • Električna svojstva: antistatic
 • Elektroprovodljivost: ispod 10 na 6 oma
 • Protivkliznost: klasa DS/R11
 • Otpornost na habanje: grupa P
 • Otpornost na mikroorganizme: dobra
 • Podno grejanje: prikladno
ultra43 icons