PVC podne obloge

U ponudi imamo sve tipove PVC podova za sve vrste javnih objekata od proizvođaca Tarkett Jaslo.
PVC podove delimo na homogene, heterogene i elektroprovodne.

Elektroprovodna PVC podna obloga

Osnovna karakteristika elektroprovodne PVC podne obloge je da ne dozvoljava pojavu statičkog elektriciteta koji bi mogao ometati rad preciznih instrumenata, opreme, mernih uređaja itd. Lepi se za podlogu elektroprovodnim lepkom sa mrežom bakarnih traka spojenih na uzemljenje.

 

Tarkett Elektra 43